In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser. Rekordowe Wyniki UPS w iv Kwartale 2011 - UPS Pressroom
Browse By Topic
Browse By Date
Browse By Content Type
Browse By Language
Browse By Country

World of News

Find news where it happens Explore Now»

Events

Q2 2015 Earnings

July 28, 2015
Read More »

Rekordowe Wyniki UPS w iv Kwartale 2011

Warsaw, January 31, 2012

UPS osiągnął rekordowy poziom całorocznego zysku na akcję; głównym źródłem wzrostu jest amerykański rynek przesyłek krajowych

UPS (NYSE:UPS) podał wyniki z IV kw. 2011 roku. Skorygowany zysk na akcję rozwodnioną wyniósł 1,28 USD (wzrost o 21% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku). Całkowite przychody wzrosły o 6% do poziomu 14,2 mld USD, zaś skorygowany zysk operacyjny wzrósł o 17% do ponad 2 mld USD.

W zeszły piątek firma poinformowała o przejściu w rachunkowości emerytalnej na  metodologię wyceny do wartości rynkowej. W wyniku przyjęcia nowej metody (w IV kw. 2011 r.) i zastosowania jej wstecz nastąpiła konieczność uwzględnienia opłat po opodatkowaniu za 2011 i 2010 rok w wysokości odpowiednio 527 mln USD i 75 mln USD. Ponadto w tym samym okresie ubiegłego roku UPS odnotowało zysk netto w wysokości 32 mln USD ze sprzedaży jednostek biznesowych nie związanych z podstawową działalnością w segmencie łańcucha dostaw i spedycji. W oparciu o sprawozdania, zysk na akcję rozwodnioną w IV kw. 2011 r. wyniósł 0,74 USD, co oznacza spadek o 28% w stosunku do tego samego kwartału ubiegłego roku.

W całym 2011 r. UPS osiągnął nowy rekordowy poziom zysków na akcję rozwodnioną w wysokości 4,35 USD. W oparciu o sprawozdania zysk na akcję rozwodnioną wyniósł 3,84 USD.

UPS uzyskał w IV kwartale wyniki rekordowe pod względem wielkości sprzedaży, przychodów i rentowności” – powiedział Scott Davis, prezes i dyrektor generalny UPS. „Podsumowując, IV kwartał  potwierdza siłę globalnego modelu UPS oraz o zdolność firmy do wydajnego działania na zmieniających się rynkach”.               

 
 
Skorygowany
 
Skorygowany
Skonsolidowane wyniki
IV kw.2011
IV kw. 2011
IV kw. 2010
IV kw. 2010
Przychody
$14,17 mld
 
$13,42 mld
 
Zysk operacyjny
$1,20 mld
$2,02 mld
$1,67 mld
$1,73 mld
Marża operacyjna
8,4 %
14,3 %
12,5 % 
12,9 %   
Średnia dzienna liczba przesyłek
18,3 mln
 
17.7 mln
 
Zysk na akcję rozwodnioną      
$0,74
$1,28
$1,02
$1,06

W IV kwartale UPS zrealizował dostawę 1,13 mld przesyłek (wzrost o 3,6% w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku). Skorygowana marża operacyjna wzrosła o 140 punktów bazowych do 14,3%. W oparciu o sprawozdania marża operacyjna wyniosła 8,4%.

Przejście z metodologii rachunkowości emerytalnej na wycenę do wartości rynkowej poprawiło skorygowane wyniki za IV kwartał 2011 r. o 0,03 USD i obniżyło skorygowane wyniki za IV kwartał 2010 r. o 0,02 USD.

W okresie świątecznym globalna dzienna liczba przesyłek była wyższa niż oczekiwano i przekroczyła w pięciu różnych dniach liczbę 25 mln przesyłek, zaś w dwa dni osiągając aż 27 mln. UPS w szczytowym okresie zrealizował dostawę 480 mln przesyłek. Źródłem wzrostu był sektor e-handlu.

Pozycja gotówkowa

W roku zakończonym 31 grudnia UPS wygenerował przepływy pieniężne w wysokości ponad 5 mld USD po uwzględnieniu wydatków kapitałowych w wysokości 2 mld USD oraz składek emerytalnych w wysokości 1,4 mld USD. UPS dokonało odkupu 38,7 mln akcji za kwotę ok. 2,7 mld USD oraz wypłaciło dywidendy o łącznej wartości 2,0 mld USD (wzrost o 10,6% na akcję).

 
 
Skorygowany
 
Skorygowany
Przesyłki krajowe w USA
IV kw.2011
IV kw. 2011
IV kw. 2010
IV kw. 2010
Przychody
$8,67 mld
 
$8,08 mld
 
Zysk operacyjny
$0,84 mld
$1,32 mld
$0,99 mld
$1,02 mld
Marża operacyjna
9,7 %
15,2 %
12,2 %
12,6 %
Średnia dzienna liczba przesyłek 
15,69 mln
 
15,12 mln
 

Przychody wzrosły o 7,3%, zaś skorygowany zysk operacyjny wzrósł w stosunku do wyników IV kw. 2010 r. o 30%. Marża operacyjna wzrosła o 260 punktów bazowych do 15,2% w wyniku wzrostu liczby przesyłek w szczycie sezonu o ponad 7% oraz dzięki wydajnościowym sieciowym.

W oparciu o sprawozdania zysk operacyjny spadł do 0,84 mld USD, zaś marża operacyjna wyniosła 9,7% w wyniku skorygowania do wartości rynkowej rachunkowości emerytalnej.

W IV kwartale średnia dzienna liczba przesyłek wzrosła o 3,8% dzięki intensywnej działalności w dziedzinie zakupów internetowych. Liczba przesyłek drogowych wzrosła o 3,5%, zaś przesyłek typu Deferred o 12,3%, z kolei liczba przesyłek w ramach usługi UPS Next Day Air® nieznacznie spadła. Przychody na przesyłkę wzrosły o 3,4% dzięki wyższym stawkom bazowym oraz dopłatom paliwowym, zrównoważonym z kolei przez niższą przeciętną wagę przesyłki oraz zmiany w mieszance klientów i produktów.

Nowa usługa UPS My Choicesm, została dobrze przyjęta przez rynek. Rejestracja w pierwszej tego typu usłudze w branży przekroczyła oczekiwania osiągając poziomu 750 tys. subskrybentów.

 
 
Skorygowany
 
Skorygowany
Przesyłki międzynarodowe
IV kw.2011
IV kw. 2011
IV kw. 2010
IV kw. 2010
Przychody
$3,15 mld
 
$3,05 mld
 
Zysk operacyjny
$334 mln
$505 mln
$487 mln
$529 mln
Marża operacyjna
10,6 %
16,0 %
16,0 %
17,4 %
Średnia dzienna liczba przesyłek
2,60 mln
 
2,54 mln
 

Przychody w sektorze przesyłek międzynarodowych wyniosły 3,15 mld USD i wzrosły o 3,5%. Wielkość eksportu za IV kwartał wzrosła o 4,5%, przekraczając po raz pierwszy w historii UPS 1 mln przesyłek dziennie. Motorem tego wzrostu był eksport do Europy oraz silny wzrost wewnątrzregionalny w Azji.

Przychody na przesyłkę wzrosły o 2%, zaś po uwzględnieniu różnic kursowych wzrost ten wyniósł 3,9%. Skorygowana marża operacyjna w IV kw. była po raz kolejny najwyższa w branży i wyniosła 16,0% (spadek o 140 punktów bazowych w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku). Głównymi czynnikami spadku marży były słabszy sektor przesyłek z Azji do USA oraz zmiany kursów walut.

W oparciu o sprawozdania zysk operacyjny wyniósł 334 mln USD, zaś marża operacyjna wyniosła 10,6% w wyniku skorygowania do wartości rynkowej rachunkowości emerytalnej.  

Na początku kwartału UPS wprowadził nowe usługi UPS Returns® Exchange oraz UPS Returns Pack® and Collect dostępne w 30 krajach europejskich.  Nowe rozwiązania skierowane są w szczególności do sklepów internetowych.

 
 
Skorygowany
 
Skorygowany
Łańcuch dostaw i spedycja
IV kw.2011
IV kw. 2011
IV kw. 2010
IV kw. 2010
Przychody
$2,34 mld
 
$2,29 mld
 
Zysk operacyjny
$22 mln
$199 mln
$199 mln
$180 mln
Marża operacyjna
0,9 %
8,5 %
8,7 %
7,8 %

W stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku skorygowany zysk operacyjny za IV kwartał wzrósł o 11% do 199 mln USD przy wzroście przychodów o 2,1%. Skorygowana marża operacyjna w tym segmencie wzrosła o 70 punktów bazowych do 8,5%.

Zysk operacyjny spadł do 22 mln USD, zaś marża operacyjna wyniosła 0,9% - głównie w wyniku skorygowania do wartości rynkowej rachunkowści emerytalnej.

UPS Freight było liderem segmentu – przychody wzrosły o 9,0% przy umiarkowanie niższych dziennych rozmiarach ładunków. Źródłem wzrostu marży w IV kwartale były silne wzrosty przychodów w segmencie LTL na 1 cetnar (wzrost o 8,9%) oraz poprawa wydajności.

W segmencie dystrybucji wzrosła marża oraz poprawiła się rentowność operacyjna. Co ważne jednostka biznesowa dalej realizowała przyjętą strategię globalną.

W IV kwartale UPS przejęło grupę Pieffe – włoską spółkę zajmującą się logistyką na rynku farmaceutycznym. Przejęcie to wzmocniło realizację globalnej strategii UPS w sektorze dystrybucji medycznej.

Perspektywy

„UPS zrealizował rekordowy poziom zysku na akcję w zmiennym globalnym otoczeniu operacyjnym przy różnych trendach w poszczególnych regionach” – powiedział Kurt Kuehn, dyrektor finansowy UPS. „Było to możliwe dzięki zrównoważonej obecności na całym świecie, szerokiemu portfelowi rozwiązań oraz najlepszym pracownikom w branży.

W 2012 roku spodziewamy się różnych poziomów wzrostu gospodarczego na świecie przy umiarkowanej poprawie sytuacji w USA. Jednak oczekujemy, że będzie to kolejny rok wysokich zysków” – dodał. „Według naszych prognoz, zysk na akcję rozwodnioną powinien wynieść 4,75-5,00 USD, co oznaczałoby wzrost o 9-15% w stosunku do skorygowanych wyników za 2011 roku.

Przepływy pieniężne nadal pozostaną stabilne, co umożliwi nam znaczne transfery na rzecz właścicieli akcji” – dodał Kuehn. „Dlatego też przewidujemy w tym roku, odkup akcji o wartości 2,7 mld USD”.UPS (NYSE: UPS) jest globalnym liderem w dziedzinie logistyki i oferuje szeroki zakres rozwiązań obejmujący transport przesyłek oraz towarów, ułatwienia w obrocie międzynarodowym oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii do bardziej wydajnego zarządzania w świecie biznesu. UPS, z centralą w Atlancie (USA), prowadzi działalność w ponad 220 krajach i terytoriach na całym świecie. Więcej informacji o firmie znaleźć można na stronie UPS.com, zaś korporacyjny blog znaleźć można na stronie blog.ups.com. Aktualne informacje o UPS odnaleźć można pod adresem pressroom.ups.com.

To ask about this press release, contact:

404-828-7123

print Send Page
share

Send this Press Release:


(Use a comma to separate addresses)

(500 characters remaining)

Cancel